over het project

Ondanks al het onderzoek, kan niemand exact voorspellen hoe de wereld er over enkele decennia zal uitzien. Nochtans wordt er van ons verwacht dat we kinderen onderwijzen om actieve en innovatieve mensen te worden in deze onvoorspelbare wereld. Daarnaast verandert technologie aan een snel tempo. We hebben onze klaslokalen al uitgerust met allerlei technologische snufjes, maar de manier van lesgeven is niet veranderd. Wanneer kinderen in teams werken leren ze zich flexibel en zelf-georiënteerd opstellen. Ze ontwikkelen sociale vaardigheden die nodig zijn om te leren en werken in de 21ste eeuw. Door creativiteit, kritisch denken en samenwerken te combineren met basisvaardigheden, zoals wiskunde en taal, worden complexe onderwerpen ook vatbaarder. STEAM is een opkomende beweging die het belang van creatief leren benadrukt. Het is de Engelse verzamelnaam voor wetenschappen, technologie, engineering, kunst en wiskunde. Kunst lijkt hier misschien misplaatst, toch speelt het een fundamentele rol. Kunst maakt STEM onderwijs juist meer toegankelijk voor leerlingen en leerkrachten. Het Diorama Project is een reeks workshops voor kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Elk project start met een basis bouwpakket en een idee voor een verhaal. Eerst wordt in groepjes een script geschreven. De dialogen worden opgenomen en de scènes geknutseld. Vervolgens leren de kinderen elektronica programmeren om het geheel te laten draaien, geluid af te spelen en lichtjes te doen branden. Dit transdisciplinair project brengt kinderen op een creatieve manier in contact met onze digitale maatschappij.